آقای فرش از بین نیروهای فعال ،حرفه ای و کارآمد دعوت به عمل می آورد.

 

اطلاعات پایه

اطلاعات تحصیلی

مشخصات خانوادگی

سوابق كاري ( از آخرین محل فعالیت قید گردد )

وضعيت نظام وظيفه

چنانچه در حال حاضر مشاغل ديگري نيز داريد ، تكميل گردد

سوابق آموزشی ( غير از مدرك تحصيلي ) :

مهارتهاي عمومي :

دو نفر از دوستان يا خويشاوندان خود را كه در مواقع ضروري بتوان با ايشان تماس گرفت در جدول زير نام ببريد

به سوالات زير به دقت پاسخ دهيد

علاقمند هستید در چه واحد و با چه سمتي فعاليت نماييد (بر اساس اولويت درج نماييد).