اگر شما از یک حیوان خانگی نگهداری می کنید …

insta dog22

اگر شما از یک حیوان خانگی نگهداری می کنید ، رنگی را برای فرش خود انتخاب کنید که با رنگ بدن آن مطابقت داشته باشد ( تیره یا روشن ) ؛ بدین ترتیب شما نیاز کمتری به جارو زدن پیدا خواهید کرد.

مطالب مشابه

آدامس

پاک کردن لکه آدامس

آدامس : تماس یخ با آدامس جهت سفت شدن (...

آرایه های شاه عباسی

آرایه های شاه عباسی

آرایه های شاه عباسی: این آرایه ها را گل های...

insta6

ساختار اصلی فرش

تار(چله): به صورت عمودی روی دار کشیده می‌ شود. جنس...