آرایه های شاه عباسی

آرایه های شاه عباسی

آرایه های شاه عباسی:

این آرایه ها را گل های ختایی هم می نامند. هر یک از آرایه های شاه عباسی خود مجموعه کوچکی است که گاه از ده‌ها جزء تشکیل شده است. اجزای این آرایه ها به اشکال و ابعاد گوناگون هستند، که با قرار گرفتن روی هم یا در کنار هم، یا تکرار یک چند عدد از آن‌ها، آرایه شکل می گیرد.آرایه های شاه عباسی چند گونه اند : گلهای لاله عباسی، گلهای گرد، غنچه ها، برگ ها و گل های مرکب.

مطالب مشابه

آدامس

پاک کردن لکه آدامس

آدامس : تماس یخ با آدامس جهت سفت شدن (...

insta6

ساختار اصلی فرش

تار(چله): به صورت عمودی روی دار کشیده می‌ شود. جنس...

خرید فرش

فرش در دکوراسیون

فرش در دکوراسیون در هنگام خرید فرش بیش از هرچیز...