آرایه های شاه عباسی

آرایه های شاه عباسی

آرایه های شاه عباسی:

این آرایه ها را گل های ختایی هم می نامند. هر یک از آرایه های شاه عباسی خود مجموعه کوچکی است که گاه از ده‌ها جزء تشکیل شده است. اجزای این آرایه ها به اشکال و ابعاد گوناگون هستند، که با قرار گرفتن روی هم یا در کنار هم، یا تکرار یک چند عدد از آن‌ها، آرایه شکل می گیرد.آرایه های شاه عباسی چند گونه اند : گلهای لاله عباسی، گلهای گرد، غنچه ها، برگ ها و گل های مرکب.

مطالب مشابه

insta dog22

اگر شما از یک حیوان خانگی نگهداری می کنید …

اگر شما از یک حیوان خانگی نگهداری می کنید ،...

آدامس

پاک کردن لکه آدامس

آدامس : تماس یخ با آدامس جهت سفت شدن (...

بافنده

رجشمار فرش

رجشمار فرش : یکی از اصطلاحات رایج در فرش دستبافت...